PREDNOSTI OGLAŠAVANJA

Izdavanjem ovakvog imenika Digital Azut je dala svoj skromni doprinos rastu privrede budući da se objavom sadržaja potrošačima direktno pružaju sve informacije o proizvodima i uslugama ponuđača. Objava svog preduzeća, preduzetničke radnje ili nekog drugog vida poslovnog subjekta u ovom imeniku ima ogroman marketinški potencijal. Sama publikacija se štampa u velikom broju primeraka i dostavlja na puno adresa. Kako imenik nije poput dnevnih novina, koje se nakon čitanja bacaju, nego se sačuva i koristi često, odnosno prema potrebi, a njegova marketinška vrednost se višestruko multiplicira.Izdavanjem ovakvog imenika Digital Azut je dala svoj skromni doprinos rastu privrede budući da se objavom sadržaja potrošačima direktno pružaju sve informacije o proizvodima i uslugama ponuđača. Objava svog preduzeća, preduzetničke radnje ili nekog drugog vida poslovnog subjekta u ovom imeniku ima ogroman marketinški potencijal. Sama poblikacija se štampa u velikom broju primeraka i dostavlja na puno adresa. Kako imenik nije poput dnevnih novina, koje se nakon čitanja bacaju, nego se sačuva i koristi često, odnosno prema potrebi, njegova marketinška vrednost se višestruko multiplicira.

O imeniku

O IMENIKU

Prednosti oglašavanja

PREDNOSTI OGLAŠAVANJA

Izdanja

IZDANJA

Kontakt

KAKO DA NARUČITE?